REFERENCAT

 • RINDËRTIMI I INFORMACIONEVE KADASTRALE 2012-2013
 • KRIJIMI I ORTHOFOTOVE NË VITIN 2012-2013-KOSOVE
 • HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR DHE URBANISTIK TË KOMUNËS SË MAMUSHËS-TIKA 2012
 • RINDËRTIMI I INFORMACIONEVE KADASTRALE 2013-2014
 • KRIJIMI I ORTHOFOTOVE NË VITIN 2015-2016-TURQI
 • RINDËRTIMI I INFORMACIONEVE KADASTRALE 2015-2016
 • RINDËRTIMI I INFORMACIONEVE KADASTRALE 2016-2017
 • MATJET KADASTRALE TË RRUGËVE DHE SHTRATIT TË LUMIT “TOPLLUHA” NË MAMUSHË” 2016
 • HARTIMI I HARTAVE ZONALE TË KOMUNËS SË KAÇANIKUT 2017-2018
 • REGJISTRIMI, PËRPUNIMI, VERIFIKIMI, ÇREGJISTRIMI, NDARJA, PIKETIMI, ANALIZIMI, ARKIVIMI I PARCELAVE TË KOMASACIONIT (20 ZK) NË KOMUNËN E VUSHTRRISË 2017-2018

BASHKËPUNIMET INSTITUCIONALE

 • AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVES
 • KOMUNA E MAMUSHES
 • KOMUNA E KAQANIKUT
 • KOMUNA E VUSHTRRIS
 • MINISTRIA E PLANIFIKIMIT HAPËSINOR – TURQI

KOMUNAT

 • PRISHTINË
 • PODUJEVE
 • LIPJAN
 • FUSHË KOSOVE
 • GRAÇANICE
 • OBILIQ
 • SHTIME
 • SKENDERAJ
 • KLINË
 • MALISHEVE
 • KAÇANIK
 • HANI I ELEZIT

BASHKËPUNIMET ME KOMPANI

 • EMI HARITA – TURQI
 • HETAŞ HARITA – TURQI
 • ASTEK – GJERMANI
 • LORENCO – SHQIPERI
 • KURE MUHEDINSLIK – TURQI
 • MAPART MÜHENDISLIK – TURQI