Shërbimet

Projektim dhe Përcjellje të Projekteve

Projektim dhe Përcjellje të Projekteve
Objektëve, Rrugëve, Situacione (Modelet Digjitale të Terenit), Kanaleve

Situacione të terenit

Situacione të terenit për nevoja të projektimit
Rrugëve, Objekteve, Vëllimet, Gurthyesëve, Urave, Urbanizmit, Hekurudhave.

Aerofotogrametria

Aerofotogrametria
Kompania jonë posedon teknologjinë me të re, ku për sipërfaqje të mëdha si dhe për paraqitjen sa më të mirë të situacionit të terenit përdorim Dronët.

Matjet Kadastrale

Matjet Kadastrale
Piketimi të Parcelave, Ndarje të Parcelave, Bashkim të Parcelave, Rregullimin e Kufirit të Parcelave

Rreth Kompanisë

Kompania jonë, Urban Metropol u themelua në prill 2012 nga Erhan Jusuf, me profesion Urbanist, studimet i kreu ne Turqi ne Universitetin SELÇUK, i cili kishte një vizion. Ky vizion ishte themelimi i një kompanie të madhe dhe udhëheqëse ndërkombëtare.

Themeluesi besonte se puna e vështirë do ta bënte këtë një realitet dhe donte të linte një trashëgimi për gjeneratat e ardhshme të profesionistëve. Sot Urban Metropol është një histori suksesi e ndërtuar mbi vlerat dhe ambiciet e përbashkëta, e njohur ne disa shtete te Europes për përsosmëri në gjeodezi, urbanizem, aerofotogrametri dhe pune inxhinierike.
Urban Metropol duke filluar si një firmë gjeodezike është rritur ndjeshëm gjatë viteve dhe eshte ne vazhdimesi ne ndjekje te tregut Ballkanik dhe atij Evropian. Me shume se gjysmë dekade, Urban Metropol ka përforcuar praninë e saj ndërkombëtare, duke zgjeruar ekspertizën  brenda vendit dhe zgjerimin e fushës së shërbimeve edhe jashte vendit. Lexo më shumë 

Zyret Tona


  • Kosovë
  • Turqi
  • Gjermani